samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Jag prövade Jobbskuggning och hittade energi.

MIA Vidares nya processledare Maria Rösby ville veta mer om förbundet och vad chefen gör i sitt arbete. Hon jobbskuggade kollegor hela hösten och sist men inte minst Anna Lexelius. Då hamnade hon på Förbundets beredningsgrupp och styrelse.

Vad gör de?

”Förbundets medlemmar samlar sina representanter. Det är ett forum för att fatta beslut om inriktning för förbundets arbete, utveckling och uppdrag. Här förs livliga diskussioner om förbundets uppdrag för medlemmarnas målgrupper”

Tänkte du på något särskilt?

”Att samtalen utgår från så många perspektiv. Att alla fick komma till tals och lämna feedback på arbetet och den planerade utvecklingen. Deltagarna vände och vred på formuleringar och gjorde tillägg för att bli tydligare och öka inkluderingen.”

Fick du någon ny insikt i Annas arbete?

Det var kul att lyssna på styrelsens reflektioner, input och feedback. Jag upplevde att styrelsen är engagerad och att man vill bidra till förbundets arbete. Och så roligt att höra att de tyckte att medarbetarna var kompetenta och att de tycker om Annas ledarstil.

Det känns att alla tycker att förbundets arbete är viktigt för alla medlemmar och dess målgrupper. Det är samverkan på hög nivå av allra bästa sort.

Skip to content