samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Hur lyckosamt är Resursrådet?

När myndigheterna samlas och löser problem tillsammans, får våra deltagare bättre förutsättningar att få rätt stöd på sin väg mot arbetsmarknaden. Det är i alla fall vad vi hittills upplevt. Men allt kan bli bättre, så nu utvärderar vi arbetet med hjälpa av forskare. Resultatet som kommer i september är efterlängtat. 

Vårt myndighetsgemensamma team heter Resursrådet. Sedan 2017 har det varit en ingång till insatser som MIA Vidare erbjudit. Men under hösten 2020 förändrades arbetssättet så att deltagare och handläggare tillsammans är med på mötet, vilket möjliggör en gemensam planering.

”Det gör att deltagaren blir mer aktiv när det gäller framtiden. Dessutom ska vi arbeta mer strategiskt och fungera som ett forum för kunskapsutbyte och lärande”, säger Maria Kinhamer, verksamhetsledare.

Forskare utvärderar arbetssättet.

Just nu pågår ett arbete med utvärdering av det nya arbetssättet.

”Vi samarbetar med en forskare från Mälardalens universitet som genomför utvärderingen. Vi har gjort workshops och intervjuer med deltagare, handläggare, chefer och representanter i Resursrådet”, säger Maria.

Resursrådet utvärderas utifrån strukturell samverkansnivå och individnivå. Arbetet ska vara klar i september och presenteras i en rapport, så håll utkik på hemsidan och på våra sociala medier.

”Det är ett konstant inflöde av anmälningar av deltagare till Resursrådet. Jämfört med tidigare år då flest anmälningar kommit från kommunerna, kommer de flesta från Försäkringskassans handläggare. Vi ser också att övervägande delen är kvinnor. När det gäller ålder så är det flest deltagare som är 30 år och äldre”, avslutar Maria.  

Skip to content