samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Grande finale i SamMA

När SamMA läggs till handlingarna är det efter att ha synliggjort en målgrupp som tidigare inte fått del av eller inte kunnat tillgodogöra sig ett arbetsinriktat stöd.

”Hela 49 procent av de som avslutats i SamMA har börjat arbeta eller studera. Stödet har bestått av ett arbetsinriktat stöd genom Supported Employment, samt av parallella insatser i from av Case management, arbetsterapeut och hälsoinsatser.” säger Margareta Nylander, projektchef i SamMA.

Samtliga kommuner har valt att fortsätta att arbeta med målgruppen och behålla funktionerna som har ingått i projektet.

”Vi har även upparbetat långsiktigt hållbara rutiner som underlättar till exempel för de som är i daglig verksamhet att fångas upp och få del av ett samordnat arbetsinriktat stöd.”

Margaretas förhoppningar inför framtiden är att SamMA har lett till bestående förändringar som kommer underlätta för målgruppen.

”Men många utmaningar återstår, de behöver vi fortsätta att arbeta med. Det handlar om förhållningssätt och samverkan. Projektet har varit relativt kort. Att arbeta med förändring tar tid. Jag hoppas att vi kan inspirera andra kommuner och myndigheter att möjliggöra stöd och samverkan för målgruppen, att det bidrar till ökad inkludering på arbetsmarknaden och ett bättre liv för många”, avslutar Margareta.

Skip to content