samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Samordningsforbundet Östra södertorn Anna Lexelius

Förbundschefen bloggar

För mig handlar de här frågorna om makt och tilltro till de vi arbetar för.

Brukarmedverkan, deltagarmedverkan, användarinvolvering. Allt finns lagstadgat. Men fungerar det på riktigt? De senaste veckorna har jag ägnat stor tankeverksamhet på hur vi ska bli bättre på att inkludera våra målgrupper.

Vi finns till enbart för våra deltagare, då måste de komma till tals. Vi måste bli bättre på att lyssna och arbeta tillsammans för att kunna utforma våra tjänster.

Våra deltagare ska ha makt och utrymme att påverka.

Professor Ulla-Karin Schön inspirerade i ett fantastiskt seminarium nyligen. Vi lämnade alla mötet lite klokare. Ulla-Karin berättade bland annat att forskningen visar att tre olika delar påverkar vår förmåga att bjuda in till delaktighet:

 

  • Personalens attityd och tilltro till personernas förmåga och vilja att vara delaktiga.
  • Personalens kunskap om metoder och aktiviteter för att bjuda in till delaktighet.
  • Ledarskap som stödjer och sanktionerar möjligheten att införa personernas medverkan och delaktighet.

 

Alla dessa områden behöver utvecklas. Vi ska visa att vi menar allvar med att bjuda in våra målgrupper till verklig delaktighet i alla beslutsprocesser. Jag tror på idén att ha deltagarna, de verkliga experterna i rummet. Jag tror på ett samskapande i allt från individuell planering, verksamhetsplanering och i ledningsgruppen.

Jag och mina medarbetare har haft otroligt intressanta diskussioner efter Ulla-Karins föreläsningar. Nu går vi från ord till handling.

 

Trevlig helg

/Anna Lexelius, förbundschef, samordningsförbundet Östra Södertörn

Skip to content