samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Egenmakt och inkludering

Lumena Conecto (länk) har åtagits sig det viktiga arbetet att öka våra deltagares inflytande och egenmakt. Vi har tagit med oss erfarenheter från tidigare insatser som arbetat med samma målgrupp. Utöver handledarnas arbete med att få deltagarna att äga sin livsplanering i sin väg till arbete och studier så ämnar Lumena Conecto även öppna dörrarna till delaktighet och påverkan i beslut som rör hela styrkedjan.

Detta är ett stort och viktigt förändrings- och utvecklingsarbete som kräver dedikation och beslutsamhet i alla led. Det kräver att alla är med på resan. Det kräver planering och genomförande. Det kräver hjärta och hjärna. Här presenteras ett par av de sätt vi kommer att arbeta med inflytande och egenmakt under projekttiden.

Youth 2030 Movement
Vi är glada och stolta över vårt påbörjade samarbete med Youth 2030 Movement (länk) som aktör och vägvisare i detta viktiga arbete. Lumena Conecto kommer att implementera deras demokratiseringsmodell för inflytande och egenmakt. De kommer att bistå medarbetare, deltagare samt alla delar av styrkedjan i arbetet med inflytande och egenmakt.

Utvecklingsgrupp för Egenmakt och inkludering
I Lumena arbetar en utvecklingsgrupp för egenmakt och inkludering där erfarenhetsutbyte och lärande i kombination med aktiviteter kopplat till ämnet som framkommer i arbetet med deltagare i Lumena. På sikt är ambitionen och målet att ha bidragit till ökat inflytande och egenmakt hos deltagare i Lumena. En demokratiseringsmodell med understöd från Youth 2030 kommer att ta form under projektets gång. Vill du veta mer kontakta gärna vår processledare Ted Srigley (mail) som leder detta arbete.

Deltagarberättelser
Ett första steg i denna process är att vi öppnat upp möjligheten för deltagare i Lumena Conecto att bistå med personliga berättelser som lanseras genom vår hemsida. Deltagarna har möjlighet att boka in en intervju med vår journalist Martina Kopra (mail) som arbetar med kommunikation inom projektstödet. De har även möjlighet att skicka in egna friskrivna berättelser/bilder som också publiceras på vår hemsida.

Den regionala styrgruppen
Den 21 februari kommer Youth 2030 Movement att hålla en inledande workshop tillsammans med den regionala styrgruppen. Workshopen kommer att mynna ut i ett officiellt beslut om att påbörja processen av inkludering av deltagare Detta är ett stort och viktigt kliv i detta demokratiseringsarbete.

Skip to content