samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet.

”Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor ovsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats”

Idag är det Orange Day och hela världen uppmanas av FN att fokusera på mäns våld mot kvinnor. Vi har ägnat hela månaden åt att sprida kunskap om våld i nära relationer, samt att ge inblick i allt som sker för att stoppa det.

Tillsammans med alla samordningsförbund i Stockholm har vi bjudit på sex föreläsningar på temat ”Månad fri från våld”.

Idag vill vi tacka alla som kom och berättade om förutsättningarna som finns för att stoppa våld. Vi har fått ta del av era berättelser som varit spännande och upplysande.

Genom att lyssna på representanter från ”Huskurage”, ”Välj att sluta”,  ”Voov”, NNS och polisen i Göteborg, ”Wonsa” och  Arbetsförmedlingen har vi fått ännu bättre verktyg. Genom att tidigt upptäcka våld vet vi att vi ökar möjligheterna för deltagare att närma sig arbetsmarknaden.

Föreläsningarna har varit förkrossande, men även hoppingivande. Det finns goda krafter, kraftfulla initiativ men framförallt en vilja.

En sak är säker: Att leva under pågående våld begränsar, förminskar, hindrar och förstör livet. Ingen som lever under hot och våld kan fokusera på ett arbete.

Skip to content