samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Insatser Människor som går

Därför fortsätter vi att jobba på våra relationer

Ju mer vi lär oss om varandras verksamheter, desto bättre fungerar samverkan. Som en del i den filosofin arrangerade vi en gemensam Workshop för våra medarbetare i MIA ÖS och försäkringsutredare som arbetar med sjukpenning på Försäkringskassan.

Syftet med dagen var att ge tillfälle att presentera respektive uppdrag och ställa frågor till varandra. Vi vill öka insikten i varandras uppdrag och stilla nyfikenheten vi uppfattat fanns där.

De två timmarna gick i rasande fart. Det fanns mycket att diskutera. Frågor som dykt upp under alla de år vi samarbetat kom upp till ytan, vilket bidrog till ökad samsyn på viktiga områden.

Precis som önskat ledde workshopen till att vi fick mer kunskap om varandras arbete och förståelse för svårigheter som kan dyka upp i samverkan.
En bra start. Vi hoppas kunna genomföra fler liknande workshops tillsammans framöver.

Stort tack till alla som deltog med stort engagemang!

Skip to content