samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

En röd ballong

Bra initiativ SKR!

Hoppas regeringen nappar.

 

Samordningsförbunden blir fler, mer aktiva och tillsammans blir vi starkare.
Men vi behöver bättre kunna anpassa oss efter myndigheternas nuläge.
Därför välkomnar vi SKRs uppmaning till regeringen att se över Finsam-lagstiftningen som tjänat välfärden i femton år. Vi ser framförallt att det är viktigt att följa upp vårt arbete även på lång sikt.

Läs vad Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner säger här.

”Översyn av Finsam nödvändigt”

– Regeringen behöver göra en översyn av Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som har störst behov. Det är särskilt viktigt under reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

NNS kommer att ha kontakt med SKR för att ge stöd i att få regeringen att besluta om en översyn av Finsam-lagstiftningen och föra fram samordningsförbundens synpunkter och intressen.

 

Läs mer på:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/oversynavfinsamnodvandigt.36619.html

http://www.nnsfinsam.se

Skip to content