samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Luftballong

Bilder från slutkonferens om projekt Samrehab

Den 29 april höll vi en slutkonferens om projekt Samrehab.
Vi ville dela med oss av våra erfarenheter och resultat och samtidigt bjuda in till en bred dialog. 98 personer deltog aktivt och tog del av presentationer om hur vi inom ramarna för projektet har arbetat för att ge förutsättningar till nytt arbetssätt och mer samordnad planering.
Målgruppen har varit personer som är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst och därför har fått ta emot ekonomiskt bistånd. Projektet har arbetat för att dessa personer ska få större chans till stöd och insatser som leder till arbete, studier och egen försörjning.
Projektledare och projektmedarbetare berättade om arbetet. Ramboll deltog och berättade om resultat och gav reflektioner och input till arbetet framåt. SKR medverkade och gav oss en nationell inflygning.
Här kan ni ta del av bilderna som visades: Slutkonferens_Samrehab

Skip to content