samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

SanMa

Arbetsinriktade rutiner för personer inom daglig verksamhet

Ett av SamMA-projektets uppdrag handlar om att utveckla en samverkansstruktur som kan underlätta övergångar mot arbete och studier för personer med funktionsnedsättning. När det gäller personer som finns inom daglig verksamhet så är det få personer som får ett stöd som gör att lönearbete blir möjligt. Övergångar från daglig verksamhet till arbete är näst intill obefintlig på nationell nivå, ca 0,6 % årligen. Socialstyrelsen uttrycker i sina årliga lägesbeskrivningar att det finns en risk att daglig verksamhet bidrar till en inlåsningseffekt då arbetsmarknadspolitiken sällan riktas mot denna grupp.

SamMA-projektet vill bidra till en förändring och till att fler som vill och kan faktiskt får möjlighet att testa ett lönearbete. Ett första steg är att se till att det finns arbetssätt, rutiner och en samverkansstruktur som främjar detta.
Vi är därför stolta över att vi tillsammans med beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning, daglig verksamhet och arbetsmarknadsavdelningen i Nynäshamns kommun har tagit fram arbetsinriktade rutiner som ska bidra till fler övergångar till arbete. Inom SamMA i Nynäshamn har redan ett par personer på daglig verksamhet fått del av stödet och lönearbetar idag.
Nästa steg är en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Försäkringskassan.

Skip to content