samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ambitionen är att alla ska ställa frågorna.

”Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av ojämställdhet, Det gäller fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och digitalt”. Så inleder Eija Sandström det första av sex föredrag som Samordningsförbunden i Stockolms län bjuder på under November.

Arbetsförmedlingen har nominerats till jämställdhetspriset och Eija som varit ansvarig för att regeringsuppdragets nationella strategi för att tidigt upptäcka våld via sin myndighet är stolt.

Totalt ska sjuhundra personer ställa frågor om våld. Som stöd går de utbildningar  och tar del av webbinarier.

Två saker sticker ut. Eftersom arbetsförmedlingen sker genom externa leverantörer kommer även de att ställa frågor om våld. Det innebär att alla personer som kommer i kontakt med myndigheterna via till exempel jobbcoacher kommer att få möjlighet att berätta om pågående våld, eller våld i sina relationer.

Det andra som sticker ut är att Arbetsförmedlingen öppnat dörren för samtal om våld även internt. Enligt BRÅ är det sju procent av alla medborgare som är utsatta för våld. Då finns det självklart även medarbetare som kan vara utsatta.

”Vissa tänker att det är för privat att tala om våld i nära relationer med medarbetare, men nej, det är helt klart en arbetsmiljöfråga eftersom du använder samma kropp och själ på arbetet, som på din fritid. Arbetsplatsen är ofta trygg för den som är våldsutsatt. Arbetsgivare är viktiga när det gäller att uppmärksamma personer som kan vara i fara.”

Skip to content