samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ajda om styrelseposten i NNS ”Otroligt hedrande”

I fredags valdes vår förbundsordförande Ajda Asgari in som ledamot i NNS styrelse. Rollen är viktig. Organisationen arbetar för att stödja utvecklingen av Sveriges samordningsförbund. De bidrar till att ge en samlad bild av samordningsförbundens betydelse i samhället.

”Det känns otroligt hedrande att få ta plats i styrelsen för det nationella nätverket för samordningsförbund. Jag ser fram emot att arbeta för att skapa det nya NNS som lägger stor vikt på transparens, gemensam värdegrund och kommunikation. NNS är ett viktigt forum för landets samordningsförbund och det finns stora möjligheter för att stärka de olika förbundens roll, syfte och möjligheter till samverkan”, säger Ajda. 

Ajdas plats i styrelsen innebär även att vår förbundschef Anna Lexelius bidrar till organisationens styrelsearbete.

”Det gör att Samordningsförbundet Östra Södertörn får ökad möjlighet att vara med och påverka det nationella Finsam-arbetet. Vi kan driva utvecklingen framåt”, säger Anna. 

NNS är en medlemsorganisation med ett nätverk av 75 samordningsförbund. Förutom att vara språkrör är det ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

Anne-Marie Larsson, Samordningsförbundet Södertälje sitter kvar på ett tvåårigt mandat. Det gör att Stockholmsområdet har två representanter i NNS styrelse.

”Vi kan bli starkare tillsammans – för våra målgrupper och för samverkan”, säger Anna.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

 

 

Skip to content