samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Äntligen fick vi beskedet vi väntat på. Vi blir projektägare för nya socialfondsprojekt

Den 8 december prioriterade Strukturfondspartnerskapet (SFP) de första projekten för den nya programperioden 2021-2027 (ESF+).
Samordningsförbundets projekt Lumena och Conecto var två av de allra första projekten som fick positiva besked

Med projekten Lumena och Conecto avser samordningsförbunden i Stockholms län att tillsammans ge ett utökat stöd till personer i länet som behöver ett samordnat stöd för att komma ut i arbete, studier och egen försörjning.

Vi kommer att arbeta i evidensbaserade metoder som t ex Supported Employment och Supported Education. Målet är också att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till 19 kommuner, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Stockholms län. Det är tex aktuellt att stärka kompetensen om metoder, arbetssätt, frågor om inkludering, jämställdhet och jämlikhet.

Projekten kommer att starta upp under våren 2023, förberedelser påbörjar vi redan nu.
Vill du veta mer? Här är våra två ansökningar

ANSÖKAN  CONNECTO POA1
ANSÖKA LUMENA POA2

 

Skip to content