samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Kunskapsseminarium om våra förstudier

Den 11 februari höll vi ett digitalt kunskapsseminarium om våra två förstudier ”Spaning 2022”.

”Ni gör ett väldigt bra jobb. Antalet deltagare på detta kunskapsseminarium är hundra. Det är talande för hur ni mobiliserar med alla era insatser. Min gissning är att ni blir ännu viktigare under kommande programperiod”, sa Magnus Stridh, Regionchef hos ESF (Europeiska socialfonden).

Temat var ”Spaning 2022” som bygger på våra två förstudier som genomförts parallellt under 2021 med stöd av ESF. Frågor har besvarats av medarbetare och chefer hos kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

”Arbetet med förstudierna startade just som Arbetsförmedlingen gått in i sin reformering. Pandemin var här och bakom oss hade vi ett stort flyktingmottagande och lågkonjunkturen några år tidigare, vi ville ta reda på vilka målgrupper som vi framåt bör ge stöd”, inledde förbundschefen Anna Lexelius.

Målet med förstudierna var att bättre kunna besvara frågan:
Hur ska vi nå rätt målgrupper med rätt kompetens så att vi kan utveckla en jämställd välfärd med hög tillgänglighet, delaktighet och utan diskriminering? Den ena förstudien har haft mer fokus på målgrupper och behov och den andra har haft fokus på kunskap och behov av kompetensutveckling.

Brett perspektiv

Vår processledare Sara Zechel presenterade upplägget – att fånga in olika perspektiv med ett starkt fokus på målgruppen.
”Vi gick ut med enkät för att ta reda på hur väl personer i målgruppen känner till våra insatser och hur det kan vara att komma i kontakt med myndigheterna, vi lyssnade in målgruppsorganisationen Attention och andra civila aktörer. Vi har genomfört deltagarintervjuer, gjort enkäter till medlemsorganisationer och ställt frågor kring målgrupper och behov. Vi har följt upp svaren och haft en dialog med medlemmarna. Vi har tagit del av forskning och studier, samlat statistik samt internt utvärderingsarbete.”

I resultaten ser vi bland annat att tidiga och förebyggande insatser behövs för att minska utanförskapet bland unga, vi behöver bland annat bygga ut vår samverkan med utbildningsförvaltningar och skolor. Vi ser också att det finns behov av ökad tillgänglighet för att nå fler grupper i utanförskap. Unga med funktionsnedsättning, unga med låg utbildning och unga med utländsk bakgrund har en ökad risk att hamna i arbetslöshet och därmed också en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa.

Tack alla ni som kom och gjorde vårt kunskapsseminarium till en viktig källa för framtidens arbete. Kanske har det aldrig varit viktigare än nu att vi stöttar personer bort från utanförskap, in på arbetsmarknaden och delaktighet i vårt samhälle.

Skip to content