samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Regionrådet Charlotte Broberg besökte Samordningsförbundet

Den 10 februari besökte Charlotte Broberg, regionråd i Region Stockholm, Samordningsförbundet Östra Södertörn. Vi presenterade förbundets arbete lokalt och den samverkan som sker mellan Samordningsförbunden regionalt och nationellt. De allra flesta av de ca 1000 personer som varje år får stöd från Samordningsförbundet Östra Södertörn har en pågående kontakt med hälso- och sjukvården. Oftast möter de primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Det är därför angeläget med en dialog för att stärka hälso- och sjukvårdens roll i samverkan så att stödet till våra målgrupper utvecklas och att fler får en chans till bättre hälsa och möjligheter till arbete, studier och egen försörjning.

Charlotte är förutom regionråd i Region Stockholm ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning samt i styrgruppen för Operation Kvinnofrid. Utöver detta är Charlotte ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Skip to content