samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

”Jag blev förvånad, nio av tio deltagare har erfarenhet av våld.”

Vi har regeringsuppdraget att ställa frågor om våld och förra året gavs tusen deltagare i Sveriges Samordningsförbund möjlighet att berätta om upplevelser i nutid och i det förflutna. Hälften av de som ställde frågorna är medarbetare i ett av våra projekt MIA Vidare. Hur var det för dem?

Vi har tagit tillvara projektets erfarenheter om hur det är att ställa frågor om våld och presenterar det i en färsk rapport. Rapporten bygger på att 500 personer har fått möjlighet att berätta om fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld i nära relationer.

Studien gör det tydligt att deltagare känner lättnad att få möjlighet att berätta, mycket beroende på att det är systematiskt och frivilligt. De vet från start att frågorna ska komma, att alla får samma frågor.

Rapporten bygger på tre delar
MIA har kartlagt antal personer som har fått frågorna, gjort en enkätundersökning om arbetet med horisontella principer samt genomfört två fokusgrupper med medarbetare.

 Viktigaste slutsatser
”Vi kan konstatera att det är få personer som fått frågorna tidigare, att män får frågor om våld mer sällan än kvinnor. En viktig slutsats är att det blir lättare att ställa frågorna ju mer systematiskt vi arbetar.”, säger Kristoffer Zetterberg som tillsammans med Karin Ahlberg, Samordningsförbundet Södertälje ligger bakom rapporten.

 Frågorna kan rädda liv.
Nyligen kom en rapport från Socialstyrelsen som just lyfte problemet med att många som utsätts för, eller utövar våld i nära relationer varit i kontakt med myndigheter. Våldet hade kanske kunnat stoppas. Om någon sett, hört och agerat hade kanske liv kunnat räddas.

 ”En deltagare brast i gråt. Hon hade försökt ta upp tidigare händelser i livet förut, men hade inte kunnat ta det”.

 ”Nio av tio deltagare har erfarenhet av våld. Man blir nästan förvånad när en deltagare svarar nej!”

 Citat medarbetare MIA Vidare

Ta del av medarbetarnas initiala motstånd och positiva erfarenheter som följde med ett systematiskt arbete mot våld i nära relationer.
Rapporten

Skip to content