samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ta del av de två förstudier som vi lämnat in till Europeiska socialfonden.

Vi har under ett halvår kartlagt vilka målgrupper och metoder som Samordningsförbundet bör satsa på när projekten MIA Vidare och SamMA avslutas under 2022. Vi har också undersökt behov av gemensamma och samordnade kunskapssatsningar som behöver göras för att vi ska kunna ge våra målgrupper det allra bästa tänkbara stödet.

Vi vill passa på att tacka alla som varit med och bidragit med kunskap, erfarenheter och reflektioner som möjliggjort att förstudierna har kunnat skildra flera perspektiv – tack till deltagare, samarbetspartners och civila aktörer!

I vår kartläggning ser vi att tidiga och förebyggande insatser behövs för att minska utanförskapet bland unga, det finns behov av ökad tillgänglighet för att nå fler i utanförskap. Kompetenshöjande insatser inom jämställdhet och icke- diskriminering är nödvändiga för att vi ska säkerställa en mer inkluderande arbetsmarknad och samordnad rehabilitering.

Här kan du ta del av rapporterna:
Målgrupper och behov
Samordnad och gemensam kunskap

SAVE THE DATE!
Kunskapsseminarium den 11/2 kl. 8.30-10.30 där vi informerar om resultaten från förstudierna.

Skip to content