samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Wonsa synliggör personer som utsatts för sexuella övergrepp

Gita Rajan utsattes själv för sexuella övergrepp som barn. Nu är hon läkaren som grundade Wonsa som arbetar för att minska utsatthet för, samt lidandet efter sexuella övergrepp. Samordningsförbundens tredje föreläsning på temat ”Månad fri från våld” var starkt berörande.

”Ofta har personer som utsatts för sexuella övergrepp långa sjukskrivningar. För att starta en läkprocess måste den inre stressen minska, men det kan bli mer stressade om myndigheterna inte förstår att de behöver tiden, då försvåras Wonsas förutsättningar att få arbeta”.

Som ett exempel har incestpatienter ofta problem med sina kognitiva förmågor, att fatta beslut och planera. De har svårt med minnesfunktioner och att reglera sina känslor. Dessutom kan de ha smärtor och autoimmuna problem.

”Det viktigaste är att vi förstå att patienterna kan komma tillbaka och börja arbeta igen, därför tycker jag att vi ska ge dem förutsättningarna de behöver. Om vi kan få tillbaka någon till arbetsmarknaden efter fem år tjänar samhället mycket pengar.
Om patienterna dessutom känner sig trygga under tiden,kommer de inte att gå till andra vårdinrättningar. Det tjänar vi också på. Om vi kan stötta deras barn, då tjänar vi ännu mer.” 

Majoriteten av Wonsas patienter är vuxna kvinnor och övergreppen begås till stor del inom hemmets väggar av svenska män i ytligt sett vanliga familjer.

”Människor är komplexa, det går inte att se på en person om han begår övergrepp. De kan vara fina även om de begår sexuella övergrepp.
Det vanligaste är att det är pappor, bröder eller styvpappor som begår övergreppen. På ytan är de helt vanliga svenska män”.

I en studie publicerad förra hösten kunde man se att flickor som varit utsatta för sexuellt våld oftare var i kontakt med vården för självmordsförsök, psykos, missbruk och stress.

När Wonsa startade var det för att fylla en lucka för den här patientgruppen. Många upplever att de inte vill berätta vad de varit med om för att de inte tror att de ska få hjälp, eller att de ska få fel hjälp.

80 procent av de patienter som finns hos Wonsa har försökt få hjälp via den vanliga vården. Gita menar att vi bara har en uppgift och det är att tro på deltagaren.

”Ni kommer inte från en domstol där sanningshalten i en berättelse ska avgöras. Ni ska lyssna, titta vad de har för symptom och göra en bedöming av vad de behöver” säger Gita.

Skip to content