samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Vi möttes om framtiden

I veckan kikade vi på en skiss till  förstudierna ”Spaning 2022”. Samtalet handlade om hur vi ska möta framtiden. Bäst var att representanter från Arbetsförmedlingen och våra tre kommuner var med i samtalen. Sämst att det finns utmaningar som inte kan vänta.

När vi startade arbetet stod vi mitt i en global kris. Kikarsiktet ställdes in på konsekvenserna av pandemin för våra målgrupper, på omorganiseringen Arbetsförmedlingen är inne i, samt utmaningarna med integration, digitalisering och utanförskap.

Det hettar till kring Finsam våren 2021
Genom förstudierna tar vi reda på vilka målgrupper vi missar, vilka metoder och insatser som fungerar samt vilken kompetens som behövs för att rusta oss för samhällets utveckling och utmaningar.

”Vi vet att arbetet med delaktighet behöver öka, vilket har löpt som en röd tråd i förstudiearbetet. Under våren har det hänt saker som påverkar samordningsförbunden. SKR tog fram en skrivelse till regeringen om att man vill se en översyn av Finsamlagen. Skrivelsen visar att om vi möter rätt målgrupper, möter vi de som är mest socioekonomiskt utsatta. Region och kommun säger att vi behöver bli bättre på att möta dem.
Samtidigt har myndigheterna uttryckt att de vill vara  en större del av Finsam och vår socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger ofta att vi är en bra plattform för arbete med samverkan och rehabilitering” säger Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn.

”Dessa förstudier handlar inte bara om ett nytt projekt, utan det handlar verkligen om hur vi ska jobba 2022, 2023, 2024 – det vi gör nu ska vi ha med oss för att veta hur vi ska mötas i samverkan” avslutar Anna sin inledning.

Önskelistan börjar ta form
Sara Zechel som tillsammans med Ella Hillström ansvarat för studierna berättar hur deltagarintervjuer och dialoger med medlemmarna och civilsamhället gjort det möjligt att samla värdefull information.

”Vi har fått in viktiga svar på vår enkät. Behoven rör samverkan, kunskaper om jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet, samt fördjupad kompetens om metoder och arbetssätt. Dessa områden ligger högt upp på önskelistorna. Tyvärr verkar många uppleva att samverkan fungerar sämre just nu. Troligen beror det på reformeringen vi är mitt inne i”, säger Sara

Prioriterat är även kunskap om jämställdhet, eftersom det berör olika typer av verksamheter. Arbetssättet måste anpassas för att vi ska nå de jämställdhetspolitiska målen.

”Genom kunskap om bakomliggande strukturer kan vi skapa ett samhälle som erbjuder lika villkor för alla” säger Sara

Tre målgrupper sticker ut.
Målgrupperna som lyfts fram är unga utan gymnasial utbildning som varken arbetar eller studerar, unga med funktionsnedsättning och utrikesfödda kvinnor, speciellt med analfabetism.

”Vi har identifierat ytterligare en målgrupp när vi ställde frågor som handlade om tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering. Personer som inte är digitala, som har brist på bank-id, pengar till surf eller som inte har tillgång till datorer. Det saknas kunskap om att möta dessa personer och det är en målgrupp som lätt faller utanför.”

Jämställdhet är en framgångsfaktor
Studien börjar ta form. Två timmars samtal är över. Vi som var där kände oss både upplyfta av vilja att förändra och nedslagna över att samverkan verkar stå still.
Det gäller att vi gör rätt nu. Vi både hoppas och tror att dagens spaning landar i en rapport så vass att den kan bidra till att skapa nödvändig förändring.

Fakta: I kortet kommer rapporten att handla om att vi behöver öka kunskaperna inom metoderna MI, CM, SE och IPS. Vi behöver stärka arbetsgivarnas kunskaper om vår målgrupp och sist men inte minst behöver vi fortsätta låta de horisontella principerna genomsyra all verksamhet.

Skip to content