samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Förbundschefen deltar i samhällssamtal

Vår förbundschef Anna Lexelius har de senaste veckorna deltagit i viktiga samhällssamtal och seminarier. De finns nu på video så varmt välkomna att kolla!

Den 20 maj arrangerade Forte ett seminarium om tillgängligt arbetsliv, sändningen går att se här: Webbinarium: Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning – Forte.
Det går också att beställa rapporten kostnadsfritt här: Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv – Forte

Den 19 april hölls ett samhällssamtal med temat: Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden? I samtalet deltog Anna Lexelius, Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, tidigare förbundsordförande för Verdandi och representant i referensgruppen som följde utarbetandet av förslaget till ny socialtjänstlag och Monika Berg, docent och lektor i sociologi och verksam som forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet. Seminariet går att se här:
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/kultur-och-civilsamhalle/pagaende-insatser/partnerskapet-for-sociala-innovationer/

Hör av er om ni har frågor, tankar och idéer på dessa teman!

Skip to content