samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Insatser

Unga med samsjuklighet ger sin syn på det stöd som ges

Vi har intervjuat unga med erfarenhet av myndigheterna.
De har olika diagnoser i kombination med risk-, eller missbruk, så kallad samsjuklighet.
När de delar med sig av sina berättelser blir det tydligt att de alltför ofta bollas runt i systemen. Det måste vi förändra.

Kom och lyssna på en viktig rapport som Verdandi Brukarkraft har tagit fram.
Boka HÄR.

Skip to content