samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Ella är på spaning efter 2022

”Det som är revolutionerande i samordningsförbundet är enkelt. Det handlar om att se och höra och att lita på varandra. Myndighetsvärlden har varit pressad. Nu är det som att man vill rädda dem från personer som behöver dem, säger Ella Hillström, vår nya medarbetare med uppdrag att göra två förstudier.

Förstudierna har beviljats av ESF och ska vara klara i september.

”Jag gör omvärldsbevakning, gör analyser på Samordningsförbundets tidigare utvärderingar och tar kontakt med civila aktörer som vi kan ha en dialog med. Målet är att ta reda på mer om förbundets målgrupper och om några saknas.
Vi ska belysa behoven de har och se om de matchar dagens arbetssätt i förbundet. Allt för att ge ett mer träffsäkert stöd.”

Från New York till Rudsjöterrassen.

Ella växte delvis upp i England och fick med sig ett internationellt perspektiv tidigt. Hon pluggade internationella relationer i Skottland och antropologi i
New York.

”I NY handlade allt om hur vi ska skapa nya samhällen. Antropologi var hett i den diskussionen, eftersom det är inbyggt att lyssna och ifrågasätta maktstrukturer, samt att ha ett ifrågasättande och självkritiskt synsätt.”

Hur hamnade du på Samordningsförbundet Östra Södertörn?

”Jag är intresserad av samhället och av framtiden. Jag har fördjupat mig i funkisfrågor. I platsannonsen såg jag att min erfarenhet skulle bidra.
Nu har jag jobbat två veckor och det känns bra att komma till en arbetsplats där det finns en kultur. Där chefen bryr sig om hur jag mår. Jag är van vid att få allt stjälpt i knät, men här är jag redan en del av teamet”.

Vad gör du nu?

Vi tar fram en enkät som alla medlemmarna ska svara på. Sedan kommer jag att ta kontakt med många olika grupper för att höra hur det fungerar med allt från tillgänglighet och inkludering till jämställdhet.

Vad är ditt mål?

Att få fram en förstudie som är smart och vass. Som inte innehåller det förväntade. Den ska helst spegla att det har varit ett samtal där många röster kommit till tals, att den skett i samverkan.

Skip to content