samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Nyheter

Projektansökan SATSA

Under våren kommer vi ansöka om medel från europeiska socialfonden i syfte att utveckla insatser i skolan där målet är färre skolavhopp och fler elever

Read More »

Spännande seminarie om Resursrådet

Tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje arrangerade vi ett seminarium. Temat var ”Nyttan med Myndighetsgemensamma team”. I Samordningsförbundet Östra Södertörn heter det Resursrådet när vi möts över

Read More »

Grande finale i SamMA

När SamMA läggs till handlingarna är det efter att ha synliggjort en målgrupp som tidigare inte fått del av eller inte kunnat tillgodogöra sig ett

Read More »

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?Skip to content