Einar var nitton år, han avrättades inte långt från min port.

Jag blev bestört i natt när jag nåddes av ett SMS om att rapartisten Einár mördats i mina kvarter. Vi måste prata om detta och redan klockan nio på vårt kanslimöte checkar vi in och går laget runt. Någon har en son som dyrkar artisten, en annan känner Einars mamma. Till sist kommer det upp […]

Kunskapsseminarium om rasism på arbetsmarknaden

Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet den 12 november. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala utbildningen som deltagaren rekommenderas ha genomfört innan. Innehåll • Statistik och forskningsläget om rasism på svenska arbetsmarknaden • Diskrimineringslagen som verktyg eller hinder? […]

Tack Regeringskansliet!

Idag uppmärksamma Regeringskansliet den deklaration som Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram. Flera samordningsförbund har undertecknat deklarationen – självklart också vi på Samordningsförbundet Östra Södertörn. För oss känns det självklart att skriva under. Det vi har tagit ställning för är alla människors lika värde, de grundläggande fri-, och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar […]

Välkommen på kunskapsseminarium om delaktighet och bemötande

Den 1 oktober bjuder Samordningsförbundet Östra Södertörn in till ett seminarium med tema delaktighet och bemötande. Ni kommer få en introduktion till begreppet delaktighet och till varför ökad delaktighet gör skillnad såväl på individ som organisationsnivå. Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete på Stockholms universitet, talar om varför delaktighet i beslutsprocesser är så viktigt. Pia […]

Lärseminarium med SamMA-projektets forskare

Igår fick vi förmånen att lyssna på Professor Ulla-Karin Schön som har intervjuat deltagare i SamMA-projektet och vårt systerprojekt Rätt stöd för mig! Ulla-Karin har intervjuat projektens deltagare om deras egna upplevelser av stödbehov och effekterna av våra rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser. Mänskliga rättigheter är en grund för stödet. Alla människors rätt att få ta del […]

Nu är hösten här – styrelsen har beslutat om förbundets halvårsrapport

Ajda Asgari, ordförande ”Det är häftigt att se hur bra det fungerat trots pandemin. Om samordningsförbundet inte funnits, hur hade vi klarat pandemin då?”  Hon upplever att samordningsförbunden har varit ett stort stöd för kommunens verksamheter och våra målgrupper under detta krisläge. Att det har fungerat så bra som det har gjort tror vi beror […]

Vi skriver under för demokratin. Gör det du också.

Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Men Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen. Låt oss bidra till att det förblir så. Här är valdeltagandet högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och tilliten mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor […]

”Jag tror inte att alla beslutsfattare förstår hur de har det”

”Jag tror inte att alla beslutsfattare förstår hur de har det” Hur vet vi att vårt erbjudande stämmer överens med medborgarnas önskan? Svaret är att vi inte gör det om vi inta borrar på djupet i människors tankar, känslor och beteenden. Här får du följa vår utredare, när hon reder ut begreppet tjänstedesign. Men framför […]

Vi möttes om framtiden

I veckan kikade vi på en skiss till  förstudierna ”Spaning 2022”. Samtalet handlade om hur vi ska möta framtiden. Bäst var att representanter från Arbetsförmedlingen och våra tre kommuner var med i samtalen. Sämst att det finns utmaningar som inte kan vänta. När vi startade arbetet stod vi mitt i en global kris. Kikarsiktet ställdes […]

Covidrelaterad psykisk ohälsa

Året med pandemin har frestat på personer i våra målgrupper, inte minst de med psykisk ohälsa. På seminariet den 4/6 fick vi ta del av två viktiga och allvarliga föreläsningar. Tove Lundin, ambassadör Hjärnkoll gjorde en spaning över hur pandemin ökat förståelsen för oro som personer med tex ADHD ofta har, men även om vikten […]