SAMORDNINGSFÖRBUNDET

OM OSS

I spåren av den samhällsomvälvande pandemin står
myndigheterna i rampljuset. Vi är en viktig aktör
för att stärka tilliten till myndigheterna.

Det gör vi genom att skapa samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Stockholm och våra tre kommuner
Tyresö, Haninge, Nynäshamn.

VISION

Våra gemensamma insatser leder till arbete
och välbefinnande

Alla har rätt att utvecklas som människa oavsett
funktionsförmåga. Var i livet man än befinner sig, har man
rätt att få stöd mot arbetsmarknaden om man så önskar.
Det är vår gemensamma uppgift, men också drivkraft.

Nyheter

Tack Regeringskansliet!

Idag uppmärksamma Regeringskansliet den deklaration som Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram. Flera samordningsförbund har undertecknat deklarationen – självklart också vi på Samordningsförbundet Östra

Läs mer »

Vill du ha vårt nyhetsbrev?Inspiration

Vi kan inte lösa utmaningar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, integration och ojämlikhet, men vi kan ge inspiration och kunskap som bidrar till gemensam kraftsamling.

Våra frukostseminarier och fördjupade kunskapsseminarier tar upp ämnen som mäns våld mot kvinnor, ADHD hos flickor och kvinnor, missbruk och riskbruk. Vi fyller stora föreläsningssalen hos vår granne WINN Hotell, med plats för 200 personer. Frukosten är visserligen god, men människor kommer hit för att berika sin kompetens.

Aktuellt

Information från Resursråden

Rent fysiska möten, dvs själva Resursrådsmötet, kommer inte att genomföras. Handläggaren har inte möjlighet att komma till Resursrådet. Om man har ärenden till Resursrådet så ska kontakt tas med verksamhetsledaren för respektive Resursråd i varje kommun.