Samordningsförbundet firar 10-årsjubileum
Läs jubileumsskriften här

Föreläsningsserie med tema migration och flyktingmottagande
Läs inbjudan här

Kommande frukostmöten
Den 15 september i Haninge, den 22 september i Tyresö och den 29 september i Nynäshamn. Läs inbjudningarna här

Samordningsförbundet deltog i Almedalen
Länk till Finsam i Almedalen 2017 här

Entreprenörsprogrammet igång
Den 14 juni gick startskottet för det entreprenörsprogram som förbundet är engagerat i och som drivs av Stiftelsen Ester. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet!
Nyhetsbrev nr 4 2017

Ungdomsteamet i Haninge firar 10 år med ny film
Det är inte bara förbundet som fyller 10 år i år utan också Ungdomsteamet, som firade den 9 juni med att premiärvisa sin nya film. Du kan se den här

Ung i Tyresö hjälper unga till arbete och studier
Några har hoppat av skolan, andra har svårt att hitta rätt som unga vuxna. Hur Ung i Tyresö hjälper ungdomar mellan 16 och 24 år som behöver vägledning för att hitta arbete eller välja studier beskrivs i den här artikeln.
 Artikel om Ung i Tyresö

Ansökan om ESF-medel för etableringscentrum
Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö har tillsammans med Arbetsförmedlingen och förbundet sökt 43 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, för ett projekt med etableringscentrum. En pilotverksamhet startade den 16 maj. Läs mer i nyhetsbreven: 
 Nyhetsbrev nr 4 2017  
Nyhetsbrev nr 3 2017

ESF-stödda MIA-projektet igång!
Den 1 april startade genomförandefasen av det länsgemensamma projektet. Vi har samlat information och faktablad om några av förbundets MIA-insatser, läs mer här

Goda resultat verksamhetsåret 2016
Årsredovisningen är klar. I årets andra nyhetsbrev sammanfattar vi några av årets viktigaste resultat. 2016 blev ett framgångsrikt år för förbundet! 
 Nyhetsbrev nr 2 2017


Riksdagsgrupp besökte Ung i Nynäs
Den 17 februari besökte en riksdagsgrupp från (S) Ung i Nynäs för att få ta del av deras framgångsrika sätt att arbeta. 

Johan Svensk, Haninge, ny ordförande

Johan tillträdde vid årsskiftet som ordförande för förbundet under två år, efter Andreas Jonsson, Tyresö. Josefina Sjöblom är ny vice ordförande. Läs mer:
Nyhetsbrev nr 1 2017

Du känner väl till våra insatser för unga?
Läs mer på deras webbsidor!

Ungdomsteamet i Haninge 
Ung i Nynäs 
Ung i Tyresö 

 
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på besök hos förbundet, här med delar av förbundets styrelse och kansli.

Kommande aktiviteter
Frukostmöten 
Kompetensutveckling 

           

ESF viktig samarbetspartner
Vi driver projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Läs mer Aktuella dokument
 Verksamhetsplan 2017           
 Årsredovisning 2016

                                     
”Man måste se till hela människan och försöka bena ut problemet”. 

Ur intervju med en handläggare som arbetar med en av Samordnings-förbundets insatser.


Uppdaterat 2017-09-20