» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Kompetensutveckling
» ESF-projekt
» Resursråden / En väg in
» Socialt företagande
» Ung i Nynäs
» Ung i Tyresö
» Ungdomsteamet - Haninge
» Tidigare insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv
Ung i Tyresö

Ung i Tyresö riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som behöver ett samordnat stöd för att komma vidare. 

Arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare samt SE-handledare samverkar i projektet. 

Deltagarna remitteras från Arbetsförmedlingen, skola eller socialtjänst. En kartläggning genomförs och en handlingsplan upprättas.

Flera förberedande och studie- och arbetsinriktade insatser erbjuds, t.ex. självstärkande kurs, vägledning och jobbsökaraktiviteter. För ungdomar som inte avslutat skolan finns möjlighet att delta i arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar. Arbetsträning och praktik erbjuds i kombination med supported employment, SE, ett metodstöd som ges hela vägen mot arbete och studier. 

Ung i Tyresö är en av förbundets tre ungdomsinsatser. De övriga två är Ung i Nynäs och Ungdomsteamet i Haninge. Margareta Nylander är samordnare för ungdomsinsatserna.

Här finns Ung i Tyresö
Ung i Tyresö finns i kommunhusets entréplan i Tyresö Centrum.

Hemsida
Ung i Tyresös hemsida 

 Facebook
Ung i Tyresös Facebooksida

Läs mer
 Ung - skrift om Ung i Tyresö
                   
 
Ung i Tyresö-teamet.Verksamhetsledare
Ung i Tyresö


Lisa Lönegård
Tel. 08-578 292 82

Medarbetare
Ulrika Asplund                                   
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 08-578 294 85

Leonard Kihlgren
SE-handledare
Tel. 08-578 272 19

Lotta Palmebrink
SE-handledare
Tel. 08-578 291 46

                                                   
Eva Larsson
Arbetsförmedlare
Tel. 010-486 28 96

Matilda Andersson

Arbetsförmedlare
Tel. 010-488 91 65

Wanja Janeheim
Vägledare
Tel. 08-578 299 56                                              
"Det spelar ingen roll vad du studerar så länge du inte tycker om det."

Finley Peter Dunne (1867-1936)
      
 
 


Uppdaterat 2017-08-16
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum