» Startsida
» Om oss
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & konferenser
» Insatser
» Kontakt
» About us
» Sök
» Dokument- och nyhetsarkiv

Välkommen till Samordningsförbundet
Östra Södertörn
                              

Nyhetsbrev nr 3, maj
Innehåll: Ny medarbetare på kansliet ¤ Starten av ESF-stödda projektet MIA försenad ¤ Förstudie lyfter fram behov av bättre samverkan ¤ Deltagare positiva till Resursrådets nya arbetssätt.
 Nyhetsbrev nr 3 2016

Välkommen till säsongens sista frukostmöte den 27 maj
Tema: Nyanlända - Arbetsförmedlingens och kommunens ansvarsområden samt Samordningsförbundets direktiv till kartläggning för att öka kunskapen om målgruppen, insatser och behov av samordning.
 Inbjudan 27 maj

Frukostmötet den 15 april
lockade 66 deltagare som fick ta del av personliga ombudens information om sitt arbete mm.
Läs mer här


En väg in ger hjälp till arbete och studier
"En väg in" stöttar personer till arbete och studier. Det är en bidragande orsak till att många blir självförsörjande och att Tyresös arbetslöshet har minskat. Endast 2 procent av befolkningen i Tyresö hade försörjningsstöd under 2015.
Länk till artikeln


Exempel på insatser med fantastiska resultat
NNS har sammanställt en skrift där samordningsförbund har skrivit om framgångsrika insatser som de vill dela med sig.
Läs hela rapporten här

Nyhetsbrev nr 2, mars
Innehåll: Ny vice ordförande i förbundet ¤ Årsredovisningen: mycket goda resultat 2015 ¤ Medel beviljade för unga med aktivitetsersättning ¤ Ormprojektet förlängs ytterligare ett år.
 Nyhetsbrev nr 2 2016


Välkomna på frukostmöte, nästa tillfälle är den 15 april!

Tema: Att arbeta som personligt ombud i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
 Inbjudan frukostmöte 15 april


Till frukostmötet den 26 februari
kom ca 45 åhörare och tog del av morgonens presentationer.
Läs mer här

Välkomna på frukostmöte den 26 februari
Tema: presentation av samordningsförbundets resultat 2015, ESF-ansökan och nytt uppdrag i våra kommuner beträffande stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
 Inbjudan frukostmöte 26 februari

Spridningsrapport En väg in, Tyresö
En väg in - samverkan kring individer i behov av stöd från flera myndigheter.
 
Läs hela rapporten här

Frukostmötet den 29 januari

Redovisning av Landstingets Folkhälsorapport 2015 lockade ca 45 deltagare.
Läs mer på Folkhälsoguidens hemsida!

 Bildspel 1 Folkhälsorapport
 Bildspel 2 Folkhälsorapport

Vårens första Nyhetsbrev, nr 1 2016
Ur innehållet: Nytt från kansliet ¤ Förbundet söker projektledare för stort ESF-projekt ¤ Samlat grepp kring ungdomsinsatserna ¤ Nytt metodutvecklingsprojekt startar ¤ Stor uppmärksamhet kring skolpiloterna.
 Nyhetsbrev nr 1 2016

Vi söker projektledare till ett kommande ESF-projekt
Projektidén är att bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete mellan samordningsförbunden i Stockholm län.
 Annons projektledare ESF-projekt

Välkomna på vårens första frukostmöte den 29 januari
Tema: Presentation av Stockholms läns Folkhälsorapport 2015.
OBS - plats för frukostmötet är Skärgårdssalen i Haninge kommunhus!

 Inbjudan frukostmöte 29 januari
           
Förbundets första folder: Tillsammans skapar vi mål och mening! 
Ta del av första utgåvan - här hittar du bl.a. information om verksamheten i siffror, vår organisation, historia, samarbetspartners och insatser. 
 Verksamhetsfolder maj 2015


Film om sociala företag
Om sociala företag i våra tre kommuner
   
          
Se kortfilmen som Attentions projekt "Vägar till jobb" tagit fram
Filmen belyser fördelar med att anställa/rekrytera personer som har Aspergers syndrom.
Se filmen här  
Länk till Attentions projektflik

           

 

 

 
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på besök, januari 2015. Här med delar av samordningsförbundets styrelse och kansli.Välkommen till vårens aktiviteter!
Frukostmöten 
Seminarier/konferenser 


           Aktuella dokument (pdf)
 Verksamhetsplan 2016
Årsredovisning 2015
 Halvårsrapport 2015


                          
Vi har drivit och medverkat i flera projekt som medfinansierats av Europeiska socialfonden, ESF. 
Läs mer 

 
Våra två senaste ESF-projekt, Grenverket Nynäshamn och Tyresö samt Resursmodellen Södertörn, avslutades 31 december 2014.
                     

    
                                    
”Man måste se till hela människan och försöka bena ut problemet”. 

Ur intervju med en handläggare som arbetar med en av Samordnings-förbundets insatser.

Uppdaterat 2016-05-10
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Östra Södertörn • Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8 • Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)
Provided by Webforum